Pronet'le 5'le kazan

Kampanya Katılım Şartları:

Kampanya Pronet aboneliği olan, ödemelerini tamamlamış ve 01.09.2013-31.12.2013 tarihleri arasında pozitif tavsiye* veren abonelerimiz için geçerlidir. (*) Pozitif tavsiye: Verilen her bir tavsiyenin sözleşmeye dönüşmüş, montajı yapılmış ve ilk ay abonelik bedeli tahsil edilmiş halidir.

Pronet aboneleri tarafından verilecek 5 pozitif tavsiye için bir yıl ( 1 yıl ) ücretsiz kullanım verilecektir.
Ayrıca 1 yıl içerisinde 10 adet yeni müşteri kazandırmanız durumunda iş yeri aboneliklerinde 10 yıl, ev aboneliklerinde ÖMÜR BOYU ücretsiz kullanım hakkı kazanılacaktır.

Kampanya yalnızca belirtilen tarihler arasında pozitif tavsiye veren, verdiği tavsiye tarafından Pronet abonelik sözleşmesi kampanya süreci içerisinde imzalanan ve ürünün montajı yaptırılan tavsiyeleri veren müşteriler için geçerlidir.

Bu kampanya Pronet’in başka kampanyası ile birleştirilemez.

Kazanılmış ücretsiz kullanım hakları, verilen tavsiyenin montajının gerçekleşmesinin ardından kullanılmaya başlanacaktır.

Bu kampanya ile kazanılan ücretsiz kullanım hakkı nakde çevrilemez.

Firmaların diğer şubelerini referans gösterme hakkı sadece firma ve firma sahibine aittir.

Kampanya aboneler için hak kazanıldığı tarihten itibaren sadece 1 yıl geçerli olacaktır. Bu sürenin sonunda ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği hakkı hiçbir ihtar ya da bildirime ihtiyaç duymaksızın sona erecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren aboneliğin devam edebilmesi kurumsal müşterinin aylık abonelik bedellerinin ödemesi şartına bağlıdır.

Bir yıl veya Ömür boyu ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği gerçek kişi abonenin ölümü, kısıtlanması ve benzeri hallerde, tüzel kişi abonenin ise tasfiyesine karar verilmesi, hakkında iflas veya iflas ertelemesi kararı alınması, ödeme güçlüğü içine düşerek hakkında açılan icra takiplerinden en az birisinin aciz belgesi düzenlenerek sona ermesi ve herhangi bir nedenle fiilen ya da hukuken çalışmasına engel olacak bir duruma düşmesi halinde ve benzeri hallerde hiçbir ihtara ya da bildirime gerek duyulmadan sona erer ve hiçbir şekilde abonenin mirasçılarına, kanuni temsilcilerine, iflas masasına ve benzeri yerlere ve kişilere devrolmuş sayılamaz.

Bir yıl veya Ömür Boyu Ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği hakkı abonenin sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan adresi için geçerlidir.

Bir yıl veya Ömür boyu Ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği hakkı verilmesi için Pronet tarafından yapılacak kontrollerde Pronet sistemine ait raporlar geçerli olacaktır.

Tavsiye veren birden fazla sisteme sahip abonelerin bu kampanyadan elde edeceği ücretsiz kullanım hakkı, abonelik tarihi en eski olan güvenlik sistemi için geçerli olacaktır.

Söz konusu üye bilgileri, kampanya dahilinde veya dışında farklı 3 parti kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kampanyaya katılan tüm katılımcılar, bu Kampanya Koşullarını aynen kabul etmiş sayılır.

Pronet, kampanya şartlarını ve süresini değiştirme hakkını saklı tutar.